เลือกหน้า

Ace scanning arm

คำตอบสำหรับเทคโนโลยีการวัดและเลเซอร์สแกน 3 มิติ ที่ครอบคลุมทั้งงานด้านควบคุมคุณภาพ,
สอบเทียบชิ้นงาน, งานวิศวกรรมย้อนกลับและงานพิมพ์ 3 มิติ

ข่าวสาร

นี่คือข้อมูลใหม่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา

กิจกรรม

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.