เลือกหน้า
       วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ให้กับ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล  ( 1995 ) จำกัด ณ สถาบันไทย – เยอรมันวันที่ 13 -14 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา
       โดยเนื้อหาการฝึกอบรมเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ที่พนักงานในด้านอุตสาหกรรมการผลิตที่จะต้องรู้ เพื่อจะช่วยให้พนักงานเข้าใจกลไกการทำงานมากขึ้น  เละจะช่วยในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
      ทางบริษัทจีโอเวิรคส์ มีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะได้ประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร และนำความรู้ไปพัฒนาองค์กรของท่านให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.