เลือกหน้า

กิจกรรมต่างๆ

ข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมและการออกบูทของจีโอเวิรคส์

SUBCON THAILAND 2018

SUBCON THAILAND 2018

การออกบูทและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดสามมิติ ในงาน SUBCON Thailand 2018 ณ ไบเทค บางนา บริษัท จีโอเวิรคส์ จำกัด ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูทและสาธิตเทคโนโลยีการแสกนเนอร์ 3 มิติ ในงาน SUBCON Thailand 2018 ณ ไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 16 - 19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม
วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ให้กับ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล  ( 1995 ) จำกัด

วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ให้กับ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล ( 1995 ) จำกัด

       วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ให้กับ บริษัท สยามยูไนเต็ดสตีล  ( 1995 ) จำกัด ณ สถาบันไทย – เยอรมันวันที่ 13 -14 กันยายน 2560...

อ่านเพิ่มเติม
วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) และการใช้เครื่องมือวัดพิกัดละเอียดสามแกน (CMM ) เบื้องต้น ณ สถาบันไทย – เยอรมัน

วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึก ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) และการใช้เครื่องมือวัดพิกัดละเอียดสามแกน (CMM ) เบื้องต้น ณ สถาบันไทย – เยอรมัน

       วิศวกรของบริษัทจีโอเวิรคส์ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมร่วมกับสถาบันไทย – เยอรมัน  เกี่ยวความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ Geometric Dimensioning and Tolerance (GD&T) และการใช้เครื่องมือวัดพิกัดละเอียดสามแกน (Coordinate...

อ่านเพิ่มเติม
วิศวกร ของบริษัท จีโอเวิรคส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ให้เเก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิศวกร ของบริษัท จีโอเวิรคส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติและวิศวกรรมย้อนกลับ ให้เเก่นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

       วิศวกร ของบริษัท จีโอเวิรคส์ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรพิเศษในการถ่ายทอดความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีการสแกนสามมิติ และวิศวกรรมย้อนกลับ ให้แก่นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 4...

อ่านเพิ่มเติม
วิศวกรของจีโอเวิรคส์ ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานขั้นสูงของเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) ณ เมืองกลอสเตอร์ สหราชอาณาจักร

วิศวกรของจีโอเวิรคส์ ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานขั้นสูงของเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) ณ เมืองกลอสเตอร์ สหราชอาณาจักร

         วิศวกรของจีโอเวิรคส์ ได้รับการฝึกอบรมการใช้งานขั้นสูงของเครื่อง Coordinate Measuring Machine (CMM) จากผู้ผลิต Aberlink ณ สำนักงานใหญ่ เมืองกลอสเตอร์ สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการยกระดับบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2

โครงการยกระดับบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 2

        วิศวกรของบริษัทได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการยกระดับบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึงจัดขึ้นโดยสถาบันไทย - เยอรมัน ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2ของปี...

อ่านเพิ่มเติม
การออกบูทและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดสามมิติ ในงาน InterMold Thailand 2017  ณ ไบเทค บางนา

การออกบูทและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดสามมิติ ในงาน InterMold Thailand 2017 ณ ไบเทค บางนา

         บริษัท จีโอเวิรคส์ จำกัด  ได้เข้าร่วมกิจกรรมการออกบูทและสาธิตเทคโนโลยีการแสกนเนอร์ 3 มิติ ในงาน InterMold Thailand 2017  ณ ไบเทค บางนา  ระหว่างวันที่ 21- 24 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา  โดยได้นำเสนอสุดยอดแห่งนวัตกรรมเครื่องมือวัดสามมิติ Kreon Arm...

อ่านเพิ่มเติม
โครงการยกระดับบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิตัลในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

โครงการยกระดับบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิตัลในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

        วิศวกรของบริษัทได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรมในโครงการยกระดับบุคลากรโดยการใช้เทคโนโลยีวิศวกรรมดิจิทัลในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันไทย – เยอรมัน...

อ่านเพิ่มเติม
การออกบูทและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดสามมิติ ในงาน InterMold 2558 ณ ไบเทค บางนา

การออกบูทและสาธิตการใช้งานเครื่องมือวัดขนาดสามมิติ ในงาน InterMold 2558 ณ ไบเทค บางนา

จบลงอย่างน่าประทับใจสำหรับการออกบูทของบริษัทจีโอเวิรคส์ ในงาน InterMold ที่ไบเทค (บางนา) ระหว่างวันที่ 24-27 มิถุนายนที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม
GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.