เลือกหน้า

ตามที่มีการประกาศจากกระทรวงสาธาณสุข เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย  ทางบริษัท จีโอเวิรคส์ จำกัด ตระหนักถึงสถานการณ์ในตอนนี้ และมีความห่วงใยสุขภาพของผู้เข้ารับบริการทุกท่าน  จึงได้เตรียมการดำเนินการและมีมาตรการ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ดังนี้

1. จีโอเวิรคส์ กำหนดจุดคัดกรองสำหรับวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติเบื้องต้น บริเวณด้านหน้าบริษัท

2. ผู้ที่มีอาการไอ จาม ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย

3. จีโอเวิรคส์ จัดแอลกอฮอล์เจลตามจุดต่างๆ

4. จีโอเวิรคส์ มีการทำความสะอาดห้องประชุม ห้องฝึกอบรม และห้องทำงานมีการให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง

ทั้งนี้ หากท่านมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก และเพิ่งกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ จีน (นับรวมฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน) ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ อิตาลี และอิหร่าน ภายใน 14 วัน หรือสัมผัสผู้ป่วยต้องสงสัย กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.