บริษัทจีโอเวิรคส์ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ Innovative Metrology of CMM         ณ ศูนย์การเรียนรู้  (Center of Excellence) ห้อง A113 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน จังหวัดชลบุรี ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์สมชาย จักรกรีนทร์ ผู้อำนวยการสถาบันไทย-เยอรมันร่วมกล่าวเปิดงาน

        จุดมุ่งหมายของงานสัมมนา Innovative Metrology of CMM ในครั้งนี้เพื่อนำเสนอนวัตกรรมเครื่องมือวัดขนาด 3 มิติประเภท CMM โดยขณะนี้ทางบริษัทจีโอเวิร์คได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสาธิต CMM ของแบรนด์ ABERLINK ทั้งหมด 3 รุ่นซึ่งแตกต่างกันด้วยขนาดและระบบการทำงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้  สถาบัน-ไทยเยอรมันแห่งนี้ด้วย

        หากท่านใดสนใจสามารถติดตามกำหนดการงานสัมมนาในครั้งต่อไปได้ทางเว็บไซต์ www.geoworks.co.th

หรือติดต่อเพื่อนัดหมายเข้าชมเครื่องสาธิต CMM โทร 02 000 6340 Hotline : 081 903 9998

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.