เลือกหน้า

โปรแกรมการฝึกอบรมของจีโอเวิรคส์

การฝึกอบรมของเราเป็นแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการจากทีมงานวิศวกรที่มีความชำนาญ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทางด้านทฤษฎีและประสบการณ์จากการลงมือปฏิบัติจริงอย่างเข้มข้น ทั้งคอร์สที่เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัด 3 มิติและคอร์สเกี่ยวกับซอฟท์แวร์ประเภทต่างๆ

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องมือวัด

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐานทางทฤษฎี ขั้นตอนการใช้งานเครื่องมือวัดอย่างถูกต้องเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลรักษาตัวเครื่องและอุปกรณ์ประกอบต่างๆ อย่างเหมาะสม

การฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งานซอฟท์แวร์

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยแต่ละคอร์สจะมีความหลากหลายและครอบคลุมเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้เข้าอบรมตั้งแต่ระดับพื้นฐานจนถึงระดับประยุกต์

ในปัจจุบันเทคโนโลยีด้านซอฟท์แวร์และระบบปฏิบัติต่างๆ ได้ถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นคอร์สการฝึกอบรมของจีโอเวิรคส์จึงมีการอัพเดตให้ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งฟังก์ชั่นใหม่ๆ ที่ช่วยให้ทำงานได้สะดวกมากยิ่งขึ้นและเคล็ดลับต่างๆ ที่จะทำให้งานของคูณกลายเป็นเรื่องง่าย

การฝึกอบรมที่บริษัทลูกค้า

On-site training is a cost-effective solution if your organization has several employees who need to develop the skills to effectively use Geworoks’s products. On-site courses deliver the classroom learning experience to your company’s facilities and eliminate travel and hotel expenses. They also give you the opportunity to focus on key topics or challenges for your team. A dedicated customer education specialist works with your organization to ensure a productive and smooth learning experience.

More and more companies are realizing the value of bringing training on-site. Geoworks On-site Training is a flexible, cost-effective option that allows you to train as many or as few employees as you need—from a single team or department to everyone in your organization.

There are no travel expenses, and programs are delivered when and where you want them—at your offices, at our center locations or at a location of your choice. With more people where you need them, you’ll increase productivity and keep projects moving.

การฝึกอบรมภายในแบบกลุ่มย่อย

When you choose Geoworks training, you can select a course ‘off-the-shelf’ from our extensive range. You can then ask us to adapt a course to your specific needs, or you can request a completely bespoke course to be developed for you.

We will take the time to understand your company’s learning needs so that we can develop a tailored training solution that satisfies your business objectives. Working with you, we’ll help to develop your people, improve processes and enhance your systems.

Whichever option you choose, you can be sure that you will be trained by a trainer who has practical experience under their belt and who understands your market.

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.