เลือกหน้า

Art and Sculpture

ปัจจุบันการสร้างแบบจำลองดิจิตอลสามมิติ (3D Digital Modeling) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากทางด้านประติมากรรม, การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและการบูรณะโบราณสถานและโบราณวัตถุต่างๆ และด้วยความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีซอฟท์แวร์ของ Geomagic จึงทำให้ศิลปินและนักเก็บบันทึกทางประวัติศาสตร์สามารถทำงานได้อย่างไร้ขีดกำจัดมากขึ้นกว่าเดิม และด้วยฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย Geomagic จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในการสร้างรูปจำลอง 3 มิติเสมือนจริงและช่วยให้งานศิลปะที่ละเอียดอ่อนสำเร็จอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังง่ายแก่การทำบันทึกเกี่ยวกับการแก้ไขแบบจำลองที่สร้างขึ้น, การผลิตชิ้นงานศิลปะนั้นๆ เป็นจำนวนมาก, การบูรณะซ่อมแซมโบราณวัตถุและโบราณสถานที่ทรุดโทรมหรือการปรับขยายสัดส่วนงานปั้นตามขนาดที่ต้องการอีกด้วย

โครงการอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร

ทีมงานจีโอเวิรคส์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในโครงการ “การอนุรักษ์ประติมากรรมและลวดลายปูนปั้นประดับสะพานในกรุงเทพมหานคร” ดังกล่าวภายใต้การร่วมมือกันระหว่างสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร, คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ย้อนกลับไปเมื่อวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2457 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง เพื่อทรงเปิดสะพานแห่งใหม่ ซึ่งได้พระราชทานนามว่า ‘มหาดไทยอุทิศ’ นับเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก Hennebique System ซึ่งเป็นเทคนิคสมัยใหม่ และยาวที่สุดในไทยขณะนั้น โดยจุดเด่นของสะพานแห่งนี้อยู่ที่ประติมากรรมนูนต่ำรูปชายจูงมือเด็ก และหญิงอุ้มเด็กในอาการโศกเศร้า หน้าจั่วด้านหัวป้ายมีอักษรย่อ จปร. อีกซุ้มหนึ่งมีเลข ๕ เพื่อเป็นเครื่องหมายแสดงให้เห็นว่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่รัชกาลที่ 5 ด้วยเหตุนี้ คนทั่วไปจึงเรียกขานว่า ‘สะพานร้องไห้’

นอกจากนี้ราวสะพานแบ่งเป็นช่องสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุรูปปั้นหล่อรูปพวงหรีดวงกลมพันด้วยใบลอเรล คั่นกลางด้วยแถบริบบิ้นห้อย และยังมีซุ้มย่อยข้างละ 4 ซุ้ม แต่ละซุ้มแบ่งเป็น 2 ตอน โดยตอนบนประดับรูป ‘ราชสีห์’ นูนต่ำ ยืนบนแท่นหันหน้าทิศกลางสะพาน อันแสดงให้เห็นว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมใจกันบริจาคเงินก่อสร้าง

ปัจจุบันสะพานมหาดไทยอุทิศได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากรเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2518 จึงนับว่าเป็นสะพานที่ทรงคุณค่าทางสุนทรีย์และประวัติศาสตร์อย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้รับความเสื่อมโทรมไปมาก ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญ สะพานมหาดไทยอุทิศจึงถูกเลือกให้เป็นกรณีศึกษาแรก เนื่องจากมีอายุครบ 100 ปี ในปี 2557

เนื่องด้วยตัวสะพานมีรายละเอียดค่อนข้างมากและลวดลายมีความซับซ้อน ทีมงานจีโอเวิรคส์จึงได้ใช้เทคนิค non-contact 3D laser scanning technology โดยเลือก Articulated Arm CMM และ 3D Laser Scanner รุ่น Zephyr II ยี่ห้อ Kreon ซึ่งมีประสิทธิภาพสูง ทำให้สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์มาเป็นเครื่องมือในการทำงานครั้งนี้

ผลงานชิ้นเยี่ยมที่รังสรรค์โดย Malcom DeMille

Malcom DeMille ศิลปินชาวอเมริกัน เจ้าของบริษัท Malcom DeMille Inc. ที่มีชื่อสียงในการออกแบบและรังสรรค์งานประติมากรรมต่างๆ รวมถึงรูปปั้น, ถ้วยรางวัลเกียรติยศและเครื่องประดับอันล้ำค่า

จากจินตนาการอันไร้ขอบเขตจนกลายเป็นผลงานศิลป์ที่จับต้องได้ DeMille ได้ใช้โปรแกรม Geomagic Freeform ในการออกแบบและขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของเค้าก่อนส่งต่อไปสู่ขั้นตอนการผลิตจริง

โบราณคดี-ศาสตร์ในยุคแห่งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ทุกวันนี้ความล้ำหน้าทางเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในทุกองค์ความรู้ ไม่เว้นแม้กระทั่งศาสตร์ทางด้านโบราณคดีซึ่งวิทยาการอันทันสมัยของเครื่องมือต่างๆ ได้เข้ามาช่วยในการประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ จากเหตุผลนี้เหล่านักโบราณคดีของมหาวิทยาลัยเซ้าท์ฟลอริดา (University of South Florida-USF) จึงได้เริ่มปรับวิถีการเรียนการสอนและการถ่ายทอดความรู้ทางโบราณคดีให้ก้าวทันยุคดิจิตอลในปัจจุบัน

วิทยาลัยศิลปะแห่งประเทศจีนออกแบบรูปปั้นเหมา เจ๋อตุง อดีตประธานาธิบดีของจีนโดยใช้ซอฟท์แวร์ Geomagic

แต่เดิมในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ของประธานเหมา เจ๋อตุง ทีมงานช่างได้ใช้การเขียนแบบลงในกระดาษแบบวิธีดั่งเดิมซึ่งต้องใช้เวลานานในการลงรายละเอียดและกะขนาดของแต่ละชิ้นส่วนเพื่อขยายสเกลให้มีความถูกต้องตามที่กำหนด จึงได้เปลี่ยนมาใช้การออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์สมัยใหม่ และด้วยฟังก์ชั่นที่ยอดเยี่ยมของซอฟท์แวร์ Geomagic ทำให้ร่นระยะเวลาในการดีไซน์และปรับแต่งจนได้รูปปั้นที่มีสัดส่วนตรงตามที่ต้องการในที่สุด
GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.