เลือกหน้า

Automotive

3D scanners ของ Kreon ตอบโจทย์ทุกความต้องการในอุตสากรรมยานยนต์ ด้วยหัวสแกนที่มีคุณภาพสูงและผลิตด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัยคุณจึงมั่นใจได้ว่าผลการตรวจสอบจะมีความถูกต้องแม่นยำตรงตามข้อกำหนดอย่างแน่นอน

Skoda

ในปี 2007 บริษัท Skoda (ในเครือบริษัท Volkswagen) ได้ก่อตั้งโรงงานเพื่อเป็นฐานการผลิตขึ้นใน 2 ประเทศ คือ อินเดียและรัสเซีย

ทีมงาน Skoda จึงเฟ้นหาเครื่องมือวัดประสิทธิภาพสูงที่ต้องมีความยืดหยุ่นในการใช้งานและเป็นโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อใช้ตรวจสอบชิ้นส่วนต่างๆ ในสายการผลิต ซึ่งสุดท้ายทาง Skoda ได้เลือกเลเซอร์สแกนเนอร์ 3 มิติยี่ห้อ Kreon ในการควบคุมการผลิตเหล็กแผ่นและ stamping parts โดยเลเซอร์สแกนดังกล่าวติดตั้งอยู่บน 7-axis measuring arm และใช้โปรแกรม Metrolog ในการวิเคราะห์และประมวลผล

จากโซลูชั่นดังกล่าวทำให้ทาง Skoda สามารถวางระบบงานต่างๆ ได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเพราะ 3D scanner และ Portable Arm ประสิทธิภาพสูงที่ถูกวิจัยและพัฒนาขึ้นจากทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญของ Kreon, Metrlog สุดยอดซอฟท์แวร์ด้าน 3D Inspection ที่เขียนขึ้นจาก super-users ที่มีประสบการณ์เฉพาะ และการทำงานอย่างเต็มศักยภาพจากผู้ใช้งานโดยตรง

Harley Davidson

บริษัท Harley Davison ได้เลือกใช้ Kreon scanners เพื่อควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ metal frames, tubes, casting, formed parts, tolling และ dies ซึ่งถูกใช้เป็นส่วนประกอบในการผลิตจักรยานยนต์อันมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

ชิ้นส่วนบางตัวถูกสแกนแล้วนำไปเปรียบเทียบกับแบบจำลอง CAD ที่มีอยู่เดิมเพื่อประเมินและแก้ไขข้อมูลของชิ้นส่วนนั้นที่ถูกออกแบบไว้ ในทางตรงกันข้ามหากไม่มีไฟล์ CAD ชิ้นส่วนนั้นก็ถูกนำมาสแกนแบบสามมิติเพื่อนำค่าเชิงตัวเลขที่ได้ไปออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์จนได้รูปจำลองของชิ้นงานนั้นแทน หรือที่เรียกว่าการทำวิศวกรรมย้อนกลับ (Reverse Engineering Application) นั่นเอง

PSA

บริษัท PSA (Peugeot-Citroën) ได้ไว้วางใจและเลือกใช้ Kreon scanners ในทั้ง 6 โรงงานการผลิตในฝรั่งเศส

สำหรับงานด้านวิศวกรรมย้อนรอย Kreon Scanner รุ่น Zephyr เป็นคำตอบสุดท้ายในสำหรับการคัดลอกต้นแบบ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ให้ถูกต้อง นอกจากนั้นยังสามารถนำไปใช้งานในขั้นตอน Inspection เพื่อตรวจสอบค่าความเบี่ยงเบนระหว่าง engine parts ที่ผลิตกับรูปจำลองบน CAD ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.