สัมมนา “Innovative Metrology of CMM” นวัตกรรมเครื่องมือวัดขนาด 3 มิติ

สัมมนา “Innovative Metrology of CMM” นวัตกรรมเครื่องมือวัดขนาด 3 มิติ

        บริษัทจีโอเวิรคส์ร่วมกับสถาบันไทย-เยอรมันจัดงานสัมมนาในหัวข้อ Innovative Metrology of CMM         ณ ศูนย์การเรียนรู้  (Center of Excellence) ห้อง A113 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน...
GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.