ในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2566 บริษัทจีโอเวิรคส์ จำกัดได้ร่วมออกบูทในงาน iMould Die 2023 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Future Technology of Mould and Die” ณ สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ภายในงานทางเราได้นำ Kreon Portable CMM พร้อม 3D Laser Scanner มาร่วมจัดแสดงและสาธิตพร้อมทั้งแนะนำสินค้าต่างๆของบริษัท

งาน iMould Die จัดขึ้นในลักษณะของงาน Open house ของ ศูนย์เทคโนโลยีแม่พิมพ์ เครื่องมือกล และบริการทดสอบซึ่งในครั้งแรกจัดในปี 2018 โดยจากชื่องาน i หมายถึง Innovation ส่วน Mould Die หมายถึง อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ โดยวัตถุประสงค์การจัดงาน iMould Die ในปีนี้นั้นเพื่อเป็นเวทีที่จะแลกเปลี่ยนความรู้ ความร่วมมือทางธุรกิจ ที่จะมุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมในการผลิตแม่พิมพ์ในยุคนี้เป็นหลัก นอกจากนั้น ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของเครื่องมือและการทดสอบด้วย

ทั้งนี้คุณธนาพงษ์ คำพุฒ ผู้บริหารบริษัทจีโอเวิรคส์ได้รับเกียรติเข้าร่วมบรรยายสัมมนาในหัวข้อ “Smart Inspection by CMM”  เพื่อมอบความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเครื่องมือวัดขนาด 3 มิติประเภทเคลื่อนย้ายได้ให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

อ่านเพิ่มเติม สถาบันไทย-เยอรมัน

GeoWorks Co. LTD We aim to deliver the best value to our customers with the highest standards of corporate governance.
If you have any questions please fill out the form below. We'll get back to you as soon as possible.